Chi tiết văn bản
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

06-HD/TG

Trích yếu nội dung: Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về "Hoàn thiện thể chể kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"
Ngày ban hành: 17/08/2017
Hình thức văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Huyện uỷ Hạ Hoà
Người ký duyệt: Nguyễn Ngọc Tiến
Tệp đính kèm: 1 001.pdf

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website có cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị không?


Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter