Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
137-KH/HU 09/07/2019 Kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện chủ trương sắp xếp, các đơn vị hành chính cấp xã Nguyễn Ngọc Hướng
3089/KH-UBND 09/07/2019 Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021 Hồ Đại Dũng
03/2019/TT-BVHTTDL 05/07/2019 Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật Nguyễn Ngọc Thiện
04/2019/TT-BTTTT 05/07/2019 Thông tư quy định về việc liên thông giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ Nguyễn Mạnh Hùng
609/SNV-XDCQ&CTTN 05/07/2019 Công văn về việc hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri Ngô Đức Thịnh
04/CV-BCH 03/07/2019 Công văn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông Hoàng Mạnh Thắng
58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Nguyễn Xuân Phúc
58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Nguyễn Xuân Phúc
03/2019/TT-BTTTT 21/06/2019 Thông tư quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí Nguyễn Mạnh Hùng
2749/UBND-KTN 21/06/2019 Về việc thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nguyễn Thanh Hải

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website có cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị không?


Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter