Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
11/CV-BCH 14/08/2018 Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 Lê Thị Thu Hương
102/NQ-CP 03/08/2018 Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Nguyễn Xuân Phúc
31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng Nguyễn Xuân Phúc
582/STP-PBGDPL 23/07/2018 Về việc Hưởng ứng cuộc thi "tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018 Vũ Thành Lâm
291/STTTT-BCXB 21/07/2018 Về việc tuyên truyền ứng phó với mưa, lu do hoàn lưu cơn bão số 3 Trịnh Hùng Sơn
877/QĐ-TTg 18/07/2018 Quyết định Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 -2019 Vũ Đức Đam
3105/BVHTTDL-TV 16/07/2018 Công văn về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong lĩnh vực thư viện Vũ Dương Thúy Ngà
28/2018 12/07/2018 Quyết định về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Nguyễn Xuân Phúc
99/2018/NĐ-CP 12/07/2018 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Nguyễn Xuân Phúc
99/NĐ-CP 12/07/2018 Nghị định quy định mức phụ cấp, trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Nguyễn Xuân Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website có cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị không?


Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter