Chi tiết văn bản
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

03/2019/TT-BGDĐT

Trích yếu nội dung: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 18/03/2019
Hình thức văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Trung ương
Người ký duyệt: Nguyễn Hữu Độ
Tệp đính kèm: TT03-2019-BGDĐT.pdf

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website có cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị không?


Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter