Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
09/2023/QĐ-UBND
Ban hành
04/05/2023
Người ký
Trích yếu
Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
Loại văn bản
Quyết định
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Phú Thọ