TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Phát hiện số lượng lớn thuốc Bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng và lưu hành tại Việt Nam