Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ tại Hạ Hòa