Hạ Hòa gặp mặt chúc mừng 78 năm ngày truyền thống các cơ quan hành chính Nhà nước