Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Trung Kiên trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đảng viên tại Hạ Hòa