Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai giảng tại trường THCS Đại Phạm