ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN HẠ HÒA.