Chuẩn bị kỉ niệm 100 năm Ngày thành lập trường Tiểu học Vĩnh Chân