Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Hạ Hòa.