Huyện Hạ Hòa khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công an năm 2024