HỘI NGHỊ SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2024.