KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024.