HUYỆN HẠ HÒA GẶP MẶT CÁC LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ TẠI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024.