Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
540/KH-UBND
Ban hành
02/04/2024
Người ký
Trích yếu
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 07/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hạ Hòa
Loại văn bản
Kế hoạch
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa