Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
162/BC-UBND
Ban hành
15/05/2024
Người ký
Trích yếu
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế"
Loại văn bản
Báo cáo
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa