Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1080/QĐ-UBND
Ban hành
17/05/2024
Người ký
Trích yếu
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân ban đầu
Loại văn bản
Quyết định
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa