Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
Công văn báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo Nghị định 61/2023/NĐ-CP
Ban hành
10/06/2024
Người ký
Trích yếu
Công văn báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo Nghị định 61/2023/NĐ-CP
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa