Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
02/2024-TT-BGDĐT
Ban hành
06/03/2024
Người ký
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi TN THPT ban hành kèm thao thông tư số 15/TT/2020-TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi bổ sung bởi TT số 05/2021-TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo...
Loại văn bản
Thông tư
Cơ quan ban hành
Bộ GĐ& ĐT