Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1007/UBND-VP
Ban hành
11/06/2024
Người ký
Trích yếu
Công văn V/v chyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang sử dụng VNeID trong thực hiện TTHC
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa