Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
228/BC-UBND
Ban hành
24/06/2024
Người ký
Trích yếu
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội”
Loại văn bản
Báo cáo
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa