Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1097/UBND-VP
Ban hành
24/06/2024
Người ký
Trích yếu
Công văn báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 2080-QĐ/TU ngày 10/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân"
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa