Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
51/NQ-HĐND
Ban hành
09/07/2024
Người ký
Trích yếu
Q số 51/NQ-HĐND, ngày 02/7/2024 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công năm 2025
Loại văn bản
Nghị quyết
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa