TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

137/TB-UBND

Trích yếu nội dung: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày ban hành: 12/10/2020
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND huyện Hạ Hòa
Người ký duyệt: Nguyễn Ngọc Hồng
Tệp đính kèm: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá.pdf