TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

01/TB-UBBC

Trích yếu nội dung: Thông báo về mẫu hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hạ Hoà nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành: 22/02/2021
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND huyện Hạ Hòa
Người ký duyệt: Nguyễn Việt Dũng
Tệp đính kèm: Thông báo số 01 về mẫu hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện.PDF
Mẫu hồ sơ đại biểu HĐND huyện kèm theo TB số 01.doc