TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

02/QĐ-UBBC

Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ấn định đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hạ Hoà, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành: 02/03/2021
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND huyện Hạ Hòa
Người ký duyệt: Nguyễn Việt Dũng
Tệp đính kèm: QĐ số 02-QĐ-UBBC về ấn định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu.PDF