Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
210/UBND-VP
Ban hành
02/02/2024
Người ký
Trích yếu
V/v công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện tháng 01 năm 2024
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa