TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

11/HD-UBBC

Trích yếu nội dung: Hướng dẫn một số nghiệp vụ trước, trong và sau cuôc bầu cử
Ngày ban hành: 05/05/2021
Hình thức văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Hạ Hòa
Người ký duyệt: Lưu Quang Huy
Tệp đính kèm: Hướng dẫn nghiep vu bau cu 2021.pdf
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 (CT).docx
Hướng dẫn Tổ bầu cử những công việc chủ yếu trước, trong, sau ngày bầu cử (CT).doc