TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

03/TB-HĐND

Trích yếu nội dung: Thông báo Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành: 28/07/2021
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Hoà
Người ký duyệt: Lê Ngọc Thái
Tệp đính kèm: pdf24_merged (1).pdf