TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

01/TB-TĐB

Trích yếu nội dung: Thông báo về việc TXCT và họp Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hạ Hòa
Ngày ban hành: 29/07/2021
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Hoà
Người ký duyệt: Lưu Quang Huy
Tệp đính kèm: Thông báo TXCT và họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh1.pdf

Các văn bản khác