TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

42-KH/HU

Trích yếu nội dung: Kế hoạch số 42 của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị sô 05 " về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 29/10/2021
Hình thức văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Huyện uỷ Hạ Hoà
Người ký duyệt: Lưu Quang Huy
Tệp đính kèm: Ke hoach 42 cua Huyen uy ve thuc hien Ket luan so 01 ve thuc hien Chi thi 05 cua Bo Chinh tri.pdf

Các văn bản khác