TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

25/HĐND

Trích yếu nội dung: Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và thành viên các Ban của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành: 08/11/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Hoà
Người ký duyệt: Lưu Quang Huy
Tệp đính kèm: Công văn tổ chức tập huấn lớp BD đại biểu HĐND.pdf

Các văn bản khác