TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

TLHD-BPC

Trích yếu nội dung: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021- 2026
Ngày ban hành: 08/11/2021
Hình thức văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Người ký duyệt:
Tệp đính kèm: Tài liệu Bồi dưỡng ĐB HĐND cấp huyện, cấp xã-đã chuyển đổi.pdf

Các văn bản khác