Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1970/UBND-TP
Ban hành
20/11/2023
Người ký
Trích yếu
CV v/v hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa

Các văn bản khác