Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1962/UBND-NN
Ban hành
20/11/2023
Người ký
Trích yếu
CV v/v rà soát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; đăng ký TC đạt chuẩn, khu dân cư nông thôn mới, NTM kiểu mẫu năm 2024
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa

Các văn bản khác