Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1972/UBND-NN
Ban hành
20/11/2023
Người ký
Trích yếu
CV v/v triển khai Kế hoạch sản xuất và chuẩn bị lấy nước phục vụ gieo cấy cây lúa vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa