Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
10/BC-BATGT
Ban hành
17/11/2023
Người ký
Trích yếu
BC Kết quả thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 11 năm 2023 (Số liệu tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023)
Loại văn bản
Báo cáo
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa

Các văn bản khác