Trao quà Tết cho Đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hạ Hòa