Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng và tặng quà Tết tại Hạ Hòa