Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trao quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn