Trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hạ Hòa