Trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo tại Hạ Hòa