Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương