Viếng nghĩa trang, Đền thờ Liệt sỹ Tết Giáp Thìn 2024