Trao 1.300 xuất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn