Huyện Hạ Hòa: 146 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2