Lãnh đạo huyện Hạ Hòa chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an huyện.