Sơ kết công tác hội và phong trào Nông dân huyện Hạ Hòa.